Obec Jestřabí v Krkonoších
Jestřabí v Krkonoších

Dotace a realizované projekty

 

V květnu až červenci 2020 byla realizována celoplošná oprava cesty na Roudnici od krámu (č.p. 68) po chatu Slunečná (č.p. 21) o délce 800 metrů, a zároveň druhý úsek od Slunečné po čp. 36 po odbočku do Kákova v délce 396 metrů. Oprava spočívala v recyklaci stávajícího povrchu strojní frézou tzv. za studena, vyspádování grejdrem a uhutnění válcem, poté byl na tento podklad položen asfaltobetonový koberec o dvou vrstvách v celkové tloušťce 9 cm.  Došlo též ke kompletní rekonstrukci propustku nad č.p. 36 a opravení nebo pročištění třech dalších. Nakonec byly vysypány a zhutněny krajnice ze štěrkového recyklátu. Dílo provedla firma M-Silnice, oblast Sever, která se stala vítězným uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou.

Úsek od č.p. 68 po č.p. 21, délka 800 metrů: 1 704 557,- Kč,                                                     z toho podíl státní dotace ve výši 85%, tj.: 1 448 873,- Kč                                                         z toho podíl obce ve výši 15%, tj.: 255 684,- Kč                                                                                                   

Pamětní deska


V měsících 9/2019 až 11/2019 obec Jestřabí v Krkonoších realizovala projekt "Oprava motoru, výměna uzávěrů a nefunkční vývěvy CAS 132 T 148" pro jednotku dobrovolných hasičů naší obce k zajištění její akceschopnosti. Tato akce byla v r. 2019 podpořena účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje, programu č. 1.1  Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje ve výši 90.000,-Kč, což představuje 64% z celkových uznatelných nákladů. Celkové uznatelné náklady akce činily 140.276 Kč. 36% nákladů, tj. 50.276 Kč, dofinancovala obec Jestřabí v Krkonoších ze svého rozpočtu.

..

 

V srpnu a září 2018 byla realizována "Oprava cyklotrasy K8 Jestřabí - Zabylý", v celkové délce 1940 m metodou úpravy podkladu, pokládky penetračního makadamu s uzavíracími postřiky, v nejzatěžovanější 100 m část pak z asfaltobetonu. Celkové náklady opravy činily 2.704.060 Kč. Opravu provedla firma Silnice Svoboda, a.s. . Tato akce byla podpořena individuální dotací v r. 2017 z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1.100.000,- Kč, dále poskytnutím příspěvku Krkonošského národního parku ve výši 300.000,- Kč, uživatel cesty Krakonošův ranč přispěl na opravu 20.000,- Kč, finanční spoluúčast obce Jestřabí v Krkonoších byla 1.284.060 Kč.

 

..


Koncem srpna a začátkem září r. 2018 probíhala plošná oprava částí místních komunikací na p.p.č. 759 a 761 v k. ú. Roudnice od č.p. 62 po č.p. 71 v délce cca 400 m,  a úseku na p.p.č 1553 v Křížlicích od č.p. 111 za č.p. 138 v délce cca 100 m. Dílo provedla firma M- SILNICE a.s. .Byl upraven podklad a položen asfaltový koberec o podkladní a obrusné vrstvě. Na tuto akci byla obci v roce 2017 poskytnuta účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: Regionální rozvoj, program č. 2.1 - Program obnovy venkova ve výši 400.000,-Kč, což představuje 29% z celkových nákladů, které činily 1.376.072,50 Kč.

.

 


V období 1/2017 až 7/2018 naše obec realizovala projekt "Stavební úprava garážových vjezdů a výměna vrat hasičské zbrojnice" v Křížlicích. Tato akce byla v r. 2017 podpořena účelovou dotací z rozpočtu Libereckého kraje, programu č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje ve výši 100.000,-Kč, což představuje 38% z celkových uznatelných nákladů, které činily 262.255,50 Kč.

.

Na stavbě se významně podíleli místní dobrovolní hasiči bez nároku odměny za odvedenou práci.

.

 .

.

V lednu 2016 byla obci Jestřabí v Krkonoších schváleno přidělení dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Programu obnovy venkova ze zářijové výzvy roku 2015, a to ve výši maximální, která představuje 400.000Kč, a je určena na realizaci projektu Oprava komunikace na p.p.č. 1482 v k.ú. Křížlice, přičemž spoluúčast  obce na financování dané akce bude minimálně 50%. Výběrové řízení proběhne v jarních měsících a samotná realizace pak v květnu až červnu r. 2016.

V červnu 2016 byla naší obci schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany 1.1 ve výši 50% na projekt Nákup ochranných prostředků požární ochrany, z celkové výše nákladů 34.500 Kč, tj. obci byla poskytnuta dotace ve výši 17.250Kč . Jednotce tak mohly být nakoupeny svítilny s držákem na helmu 5 ks, dovybavení pátého člena jednotky o zásahový oblek, zásahovou přilbu, zásahovou obuv a zásahové rukavice.

Kontakty

Adresa
OBECNÍ ÚŘAD
Jestřabí v Krkonoších
Roudnice 42
514 01 JILEMNICE

IČ: 00275794                                      DIČ: CZ00275794

Tel.
481 582 729
724 179 452

E-mail
obec@jestrabivkrk.cz
starosta@jestrabivkrk.cz

 

Úřední dny
Pondělí:
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Středa:
8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00

Odstávky ČEZ

Připravujeme...

Mobilní rozhlas

.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:116
TÝDEN:116
CELKEM:664532

Certifikát

Obec Jestřabí v Krkonoších - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Penzion Arnika

Arnika